Regionaal actief, maatschappelijk betrokken

Koopman & Co is een gevestigde naam in de regio. Sinds 1933 verlenen we een veelheid aan diensten als accountants en belastingadviseurs. Onze verwevenheid met en de betrokkenheid bij de bewoners en het bedrijfsleven van de streek zijn groot. Om daar handen en voeten aan te geven, ondernemen we uiteenlopende sponsorinitiatieven.

Zo dragen we op verschillende manieren bij aan meer of minder bekende evenementen in de Noordkop. In ons eigen dorp, Breezand, zijn we door middel van de Koopman & Co Zandhaastrofee actief betrokken bij de Lentetuin, in 1981 opgezet als kleinschalige bolbloemenshow en uitgegroeid tot een jaarlijks evenement. Steeds weer trekt dit spektakel een groot aantal bezoekers uit heel Nederland. Bij het 35-jarig jubileum in 2015 verrichtte Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander het openingsceremonieel.

Uiteraard dragen we ook ons steentje bij aan De Bloemendagen van Anna Paulowna, een druk bezocht evenement dat onze polder ieder jaar opnieuw op de kaart zet als grootste aaneengesloten bloembollengebied ter wereld.

ZAP dames 1 2020-2021 ZAP dames 1 2020-2021
ZAP heren 1 2020-2021 ZAP heren 1 2020-2021
Koco Koco

Fans van ZAP

Binnen ons sponsorbeleid ondersteunen we diverse lokale clubs en verenigingen in de vorm van donaties en adviezen vanuit ons vakgebied. Een mooi voorbeeld is hand- en voetbalvereniging ZAP in Breezand die we al jaren een warm hart toedragen.

Over de grenzen

Het grootste deel van onze sponsoractiviteiten is gericht op onze regio, de Kop van Noord-Holland. Maar we kijken ook hoe we over de grenzen heen kunnen bijdragen aan een betere wereld. Sinds de oprichting in 2006 door onze toenmalige directie ondersteunen wij de stichting PaPiKra, vernoemd naar pater Piet Kramer (1943-2011) die een groot deel van zijn leven wijdde aan projecten in India en Afrika.

De stichting PaPiKra legde een financiële basis onder diverse projecten, onder meer in Kenia en Oeganda, en ondersteunt geregeld nieuwe doelen die aansluiten bij de onbaatzuchtige werkzaamheden van de pater.