Accountancy – expertise om op te bouwen

Als ondernemer legt u met jaarcijfers verantwoording af over het reilen en zeilen van uw bedrijf. U baseert uw jaarrekeningen op de financiële administratie die u voert. Om ervoor te zorgen dat die jaarstukken voldoen aan alle kwaliteits- en betrouwbaarheidsnormen heeft u een accountant nodig. Koopman & Co accountants en belastingadviseurs biedt alle kennis, ervaring en bevoegdheden om u op dit traject van a tot z van dienst te zijn. Daarbij gaan we verder dan de cijfers alleen.

Accountancy is een breed vak, waarin het zwaartepunt ligt op het opstellen, beoordelen en analyseren van de jaarcijfers en jaarrapportages waarmee u als ondernemer financiële verantwoording aflegt. Met die cijfers als uitgangspunt biedt uw accountant inhoudelijke ondersteuning bij het nemen van impactvolle beslissingen en het eventueel bijsturen van uw financieel beleid. Als zakelijke vertrouwenspersoon fungeert uw accountant als uw financieel geweten. Daarnaast vervullen we een rol die voor iedere ondernemer fundamenteel is: we zorgen ervoor dat u niet meer belasting betaalt dan nodig is en dat de Belastingdienst geen aanleiding vindt voor andere dan routinecontroles.

Accountancy – expertise om op te bouwen

De zekerheid dat alles klopt

Een sleutelvoorwaarde voor betrouwbare jaarcijfers is het voeren van een deugdelijke administratie. Uw in- en verkoopfacturen, bankafschriften en kassabonnen zijn bewijsstukken voor uw inkomsten en uitgaven. Niets mag ontbreken, de scheiding tussen privé en zakelijk dient helder te zijn en alles moet kloppen. Als accountants helpen wij u bij het opzetten en automatiseren van uw administratie. Dit is het fundament voor zowel uw btw-aangiften als uw jaarlijkse belastingaangifte.

De basis voor uw belastingaangifte is de jaarrekening van uw onderneming. De jaarrekening bestaat uit de eindbalans van het betreffende boekjaar, de winst- en verliesrekening en een toelichting op beide. De balans geeft inzicht in de financiële conditie waarin uw bedrijf verkeert. De winst- en verliesrekening laat zien hoeveel winst of verlies u in het boekjaar heeft gemaakt en is maatgevend voor de belastingaanslagen die u mag verwachten.

Inzicht en financiële verantwoording

Op de eerste plaats is de jaarrekening bedoeld voor u, de ondernemer/bedrijfseigenaar. U ziet hoe uw bedrijf ervoor staat en kunt vergelijkingen maken en financiële verantwoording afleggen. Bovendien kunt u uw ondernemingskoers desgewenst bijstellen. Maar de jaarrekening is ook van belang voor de volgende partijen:

  • de Belastingdienst;
  • uw eventuele financiers, zoals banken en investeerders;
  • de Kamer van Koophandel in het geval dat u een BV heeft.

Ook voor kleinere bedrijven biedt de expertise van de accountant extra zekerheid. U blijft zelf verantwoordelijk, maar als de naam van een gereputeerd accountants- en belastingadvieskantoor op uw jaarstukken staat, weet de Belastingdienst of uw bank dat uw verslaggeving van een goed kwaliteitsniveau is.

De controleur gecontroleerd

Oók accountants – zowel de Accountant-administratieconsulent (AA) als de Registeraccountant (RA) – worden gecontroleerd. De NBA (de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) ziet streng toe op de uitoefening van ons accountancyvak. Wij zijn sinds mensenheugenis bij deze organisatie aangesloten. Hiervoor moeten we voldoen aan strikte voorwaarden en zijn we verplicht tot jaarlijkse bijscholing om volledig op de hoogte te blijven van de laatste wet- en regelgeving en fiscaliteiten.

Uitvoerend en adviserend

Onze accountancywerkzaamheden hebben een uitvoerende en adviserende kant. Op beide vlakken hebben we veel ervaring, waarbij onze verwevenheid met het bedrijfsleven in de Kop van Noord- Holland een groot voordeel is. We weten wat er speelt en spreken uw taal. We bieden uw onderneming deskundige ondersteuning bij onder meer:

  • het voeren, verwerken en automatiseren van uw financiële administratie;
  • het samenstellen van de jaarcijfers;
  • het opstellen van tussentijdse rapportages en begrotingen;
  • het opstellen van ondernemingsplannen;
  • het genereren en interpreteren van managementinformatie.
Accountancy – expertise om op te bouwen

Uw accountant is uw sparringpartner

Als accountants zijn wij opgeleid om bedrijfsmatige cijfers volgens wettelijke maatstaven te verzamelen, te boekstaven en te controleren. Maar we doen meer. Vanuit onze belangstelling voor de uitdagingen die u als ondernemer tegenkomt kijken we áchter de cijfers. Van daaruit adviseren wij u rond bedrijfseconomische, financiële en fiscale vraagstukken. U krijgt tips en goed uitvoerbare adviezen om processen te verbeteren, inzichten te vergroten en uw belastingaangifte te optimaliseren. We signaleren kansen en knelpunten en brengen u desgewenst in contact met onze vakinhoudelijke specialisten. U kunt altijd een beroep op ons doen als sparringpartner.

Op zoek naar een accountant? Maak vrijblijvend kennis met Koopman & Co

Wat mag u verwachten van een accountants- en belastingadvieskantoor als Koopman & Co? Wat hebben wij u te bieden wat andere kantoren niet hebben? Dat vertellen we u graag, bij een kop koffie of thee. In de vorm van een gratis adviesgesprek. Vrijblijvend in de zin dat u vervolgens nergens toe verplicht bent, maar wel persoonlijk advies krijgt.

Vrijblijvend kennismaken?