WOZ-beschikking – het agenderen en controleren waard

Ieder jaar ontvangen burgers en bedrijven die onroerend goed in eigendom hebben een aanslag gemeentelijke heffingen. Hierin is de zogeheten WOZ-beschikking opgenomen. Deze geeft de WOZ waarde van uw woning of bedrijfspand aan, zoals uw gemeente die op basis van de Wet waardering onroerende zaken heeft berekend. Deze waardebepaling werkt als richtlijn voor verschillende heffingen. Daarnaast is de WOZ-waarde ook van invloed op de inkomstenbelasting die u als privépersoon betaalt en op de winst van uw onderneming. Daarom verdient het aanbeveling om alert te zijn op de jaarlijkse heffing en deze kritisch te controleren. Koopman & Co helpt u daarbij.

De waarde van uw onroerende zaken wordt ieder jaar opnieuw berekend. U kunt er zeker van zijn dat u de aanslag in het begin van het jaar, doorgaans in februari, ontvangt. In diezelfde periode sturen wij ondernemers een bericht waarmee we wijzen op de mogelijkheid om gebruik te maken van onze expertise voor een deskundige controle van de aanslag. Daarbij zit een machtiging waarmee wij namens u binnen de gestelde termijn bezwaar kunnen aantekenen. Dit ontslaat u niet van uw betalingsverplichting, maar het kan u achteraf wel veel geld besparen.

De WOZ-waarde is bepalend voor meerdere belastingen

Met een verlaging van de WOZ-waarde gaat u minder betalen aan diverse belastingen. Niet alleen de feitelijke onroerendezaakbelasting en waterschapsbelasting gaan omlaag, ook de inkomstenbelasting en eventuele erfbelasting ondervinden invloed van de vastgestelde WOZ-waarde. Bovendien kan de WOZ-waarde gevolgen hebben voor de winst van uw onderneming doordat een te hoge waarde de mogelijkheid om af te schrijven op gebouwen beperkt. Een deskundige toets is van belang als:

  • u als particulier een aanslag krijgt opgelegd die niet overeenstemt met uw verwachtingen;
  • u als ondernemer meent dat de ontvangen aanslag voor uw bedrijfsgebouwen te hoog is;
  • u om welke reden dan ook zekerheid wenst over de juistheid van de aanslag.

Te veel belasting? Het is onze taak om daar scherp op te zijn

Omdat de aanslag gemeentelijke heffingen van invloed is op de hoogte van diverse belastingen, hebben wij deze dienst sinds enige tijd een vaste plek gegeven in onze adviespraktijk. Wij kennen in Nederland geen andere accountants of belastingadviseurs die dit op deze manier doen. Niettemin vinden wij het belangrijk om hier als uw adviseur actief bij stil te staan, omdat u op basis van de WOZ-waarde mogelijk te veel belasting betaalt. Het is onze taak om daar scherp op te zijn. Inmiddels hebben we veel ervaring op dit gebied en begeleiden we jaarlijks een groeiend aantal klanten. De werkwijze is als volgt:

  • u levert uw aanslag gemeentelijke heffingen bij ons aan, als particulier of ondernemer;
  • u geeft ons een machtiging om namens u bezwaar te maken;
  • wij maken pro forma bezwaar, waarbij wij het taxatieverslag van de gemeente opvragen;
  • met behulp van dit taxatieverslag beoordelen wij in overleg met u of het doorzetten van het bezwaar kansrijk is;
  • is het antwoord positief, dan motiveren wij het bezwaarschrift met goede argumenten;
  • eventuele verdere procedures handelen we in goed overleg met u af.

Eenmalige kostenvergoeding en jaren fiscaal voordeel

Mocht uw gemeente het bezwaar gegrond verklaren, dan ontvangt u namens de gemeente een eenmalige kostenvergoeding van ruim € 77,50 -. De rest van uw winst zit in de verlaging van de aanslag die maakt dat u minder belasting betaalt. Bovendien biedt een lagere WOZ-waarde in de zakelijke sfeer veel fiscale voordelen waarvan u nog lang de vruchten plukt.

Uw WOZ-beschikking kritisch controleren?

Wilt u meer weten over het controleren en behandelen van uw aanslag gemeentelijke heffingen? Neem dan contact op met Mark Vaas via m.vaas@koopmanenco.nl
of bel 0223-52 23 44.