Voor ondernemers

Voor ondernemers

U onderneemt, wij ondersteunen

Ondernemerschap brengt administratieve verantwoordelijkheden en belastingvraagstukken met zich mee. Daarbij zijn efficiënte en betrouwbare processen even belangrijk als een deskundig en persoonlijk advies. Bovendien wilt u de zekerheid hebben dat alles klopt en dat u niet meer belasting betaalt dan strikt noodzakelijk is. Wij ondersteunen u op maat, zodat u uw kennis en energie voor honderd procent kunt steken in uw ondernemerschap.

Allround dienstverlening voor ondernemers

Via ons kantoor heeft u toegang tot een allround dienstenpakket met een groot aantal bijzondere specialisaties. Zo bieden wij ondersteuning bij de gedeeltelijke of volledige uitvoering van uw financiële administratie, met het opstellen van de jaarrekening en de bijbehorende fiscale formaliteiten als jaarlijks terugkerende mijlpaal. Ook nemen wij bedrijven met personeel de zorgen rond de salarisadministratie uit handen.

Naast deze kerntaken, heeft u via één aanspreekpunt toegang tot een breed scala van specialismen die op enig moment cruciaal kunnen zijn voor de fase waarin uw onderneming zich bevindt. Zo bieden wij specialistische ondersteuning bij bedrijfsopvolgingen en –overnames, maar ook bij persoonlijke vragen over uw financiële toekomst.

Financiële administratie

Ervaart u het bijhouden van uw financiële administratie als vervelend of tijdrovend? Gelukkig zijn er specialisten die van administreren hun vak hebben gemaakt. Bij ons krijgt u de ruimte om zelf aan te geven welk deel van uw financiële administratie u wenst uit te besteden en welk deel u in eigen beheer houdt.

Als ondernemer bent u verplicht een correcte administratie te voeren. Maar u heeft er ook voordeel van. Een accurate financiële administratie geeft meer grip op uw inkomsten- en uitgavenstromen. Zo weet u wat er in uw bedrijf omgaat en kunt u tijdig aan uw periodieke verplichtingen voldoen, waaronder uw btw-aangifte. Ook kunt u op basis van inzicht en overzicht beslissingen nemen, bijsturen en tijdig inspelen op fiscaal voordeel. Daarbij dienen wij u graag van advies.

Wilt u een deel van uw eigen administratieve processen automatiseren en vergemakkelijken? Onze specialisten laten u graag zien hoe u tijd bespaart en uw inzicht vergroot met het SnelStart- boekhoudprogramma.

Jaarrekening

Met uw financiële administratie als uitgangspunt dragen wij zorg voor het opstellen van uw jaarrekening en de hieruit voortvloeiende aangiften inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Dankzij de inzet van ruim twintig experts doen wij dit te allen tijde binnen de gestelde termijn en kaders. U krijgt een inzichtelijk verslag van uw resultaten, vermogenspositie en fiscale situatie. Wij kunnen niet vermijden dat u belasting moet betalen, wel kunnen we zorgen dat u niet teveel betaalt.

Bij de jaarrekening verstrekken wij over het algemeen een samenstellingsverklaring. Voor een nadere uitleg over de verschillende soorten verklaringen die een accountant bij de jaarrekening kan verstrekken verwijzen wij u naar de brochure ‘De accountant verklaart!‘. Hierin is tevens een voorbeeld van een samenstellingsverklaring opgenomen.

In het verlengde van het opstellen van uw jaarrekening en verzorgen van uw fiscale aangiften geven wij u advies voor uw bedrijfseconomische en financiële koers. Ook bieden wij ondersteuning bij het opstellen van ondernemingsplannen en begrotingen. Tegelijkertijd signaleren wij kansen en knelpunten en brengen wij u graag in contact met onze vakinhoudelijke specialisten. U kunt altijd een beroep op ons doen als sparringpartner.

Salarisadministratie

Heeft u personeel in dienst? Dan weet u dat hier gecompliceerde wet- en regelgeving, fiscale kaders en uitdagende procedures aan verbonden zijn. U kunt uw salarisadministratie met een gerust hart aan ons uitbesteden. Op grond van onze ervaring, vooral in het midden- en kleinbedrijf, richten wij een waterdichte en goed werkbare administratie voor u in.

Onze experts houden de vinger aan de pols voor de wet- en regelgeving en specifieke brancheregelingen. Wij verzorgen de gehele salarisadministratie, waaronder de aangifte loonheffingen, aanlevering pensioengegevens, controle van diverse nota’s en we vragen de juiste loonkostensubsidies voor u aan. Wij nemen u werk en zorgen uit handen, voeren alle formaliteiten stipt en secuur uit en bewaken de reputatie van uw onderneming.

Verlengstuk van uw HRM-beleid

Naast onze rol als uitvoerder en kwaliteitsbewaker van uw salarisadministratie kunt u ons inzetten als verlengstuk van uw HRM-/personeelsbeleid. Aanvullende diensten waarmee wij de werkdruk in uw organisatie verminderen zijn onder meer:

 • opstellen van arbeidsovereenkomsten en bewaken van contract- en opzegtermijnen;
 • advisering over beëindiging van arbeidscontracten en ontslagprocedures;
 • advisering over arbeidsvoorwaarden en cao-afspraken;
 • advisering over en ondersteuning bij de uitvoering van sociale verzekeringen;
 • advisering over personele voorzieningen, zoals subsidies en/of personeelsregelingen;
 • ontzorging op het gebied van ziekmeldings- en re-integratieformaliteiten.

Werkgevers- en werknemersloket

Via ons kantoor kunt u gebruikmaken van de unieke mogelijkheden van Loket.nl, een slimme en veilige omgeving voor uw online salarisadministratie. Voordelen zijn:

 • u heeft u 24/7 toegang tot een digitaal werkgeversloket;
 • u kunt uw medewerkers online inzage bieden in salarisspecificaties en jaaropgaven;
 • u beschikt over effectieve registratiefuncties;
 • u kunt alle voorkomende mutaties snel en online doorvoeren;
 • u weet zeker dat u voldoet aan de laatste privacywetgeving.

Wilt u meer weten over onze dienstverlening rond personeelszaken?
Neem contact op met Anton van der Sloot, Dennis Huizenga, Remko van Beckhoven of Delia van Zanten.

Altijd scherp en aanspreekbaar

Of u nu een startende ondernemer bent of juist voorzichtig nadenkt over stoppen, aan de weg timmert als zzp-er of als directeur/eigenaar van een bedrijf verantwoordelijk bent voor een volgende uitbreiding, wij staan voor u klaar. Daarbij stellen we uw wensen centraal en zijn we altijd aanspreekbaar. Wij helpen u uw winst te optimaliseren en uw financieel management te vergemakkelijken. Bovendien minimaliseren we de kans op geschillen met de fiscus.

U kunt op ons rekenen voor adviserende en uitvoerende ondersteuning bij alle aspecten die beslissend zijn voor een correcte en verantwoorde financiële huishouding en strategie. Samen zorgen we voor:

 • een accurate en efficiënte administratie die u in staat stelt tijdig te voldoen aan periodieke verplichtingen, zoals uw btw-afdracht;
 • de zekerheid dat u voldoet aan wettelijke en fiscale kaders en niet meer belasting betaalt dan nodig is;
 • een waterdichte personeels- en salarisadministratie, waar u zelf zo min mogelijk omkijken naar heeft;
 • specialistische ondersteuning bij bedrijfsoverdracht, samenwerkingsverbanden en herstructureringen;
 • financiële planning en estate planning.

Nuchter en ter zake

Met onze basisdiensten en specialisaties ondersteunen wij een grote variëteit aan bedrijven in vrijwel alle voorkomende sectoren. Mkb-bedrijf of zzp-er, weinig of veel personeel, u krijgt de aandacht die vereist is om uw financiële zaken goed op orde te hebben. U vindt altijd een luisterend oor voor uw ondernemersplannen of vragen over uw financiële toekomst.

Onze financiële en fiscale expertise is gericht op ontzorgen en adviseren. U kunt vertrouwen op onafhankelijke aanbevelingen die op uw onderneming zijn toegesneden, een deskundige uitvoering die is getoetst op geldende wet- en regelgeving, en persoonlijke aandacht – nuchter en ter zake, zoals u dat in de kop van Noord-Holland gewend bent.

 

Wilt u meer weten over onze veelzijdige ondersteuning van ondernemers?

Wat mag u verwachten van een accountants- en belastingadvieskantoor als Koopman & Co? Wat hebben wij u te bieden wat andere kantoren niet hebben? Dat vertellen we u graag, bij een kop koffie of thee. In de vorm van een gratis adviesgesprek. Vrijblijvend in de zin dat u vervolgens nergens toe verplicht bent, maar wel persoonlijk advies krijgt.