Budgetcoaching – meer inzicht, meer grip

Heeft u wel eens het idee dat het geld van uw onderneming als zand door uw vingers glipt? Of dat u onvoldoende overzicht heeft over uw financiën? Dan liggen de zorgen snel op de loer. Kan ik tijdig aan mijn periodieke verplichtingen als de btw-afdracht en betaling van loonheffingen voldoen? Blijf ik voor de bank kredietwaardig? Koopman & Co ontzorgt u en biedt rust en houvast. Met een unieke financiële dienst: budgetcoaching. U krijgt hiermee grip op uw financiële huishouding, zowel zakelijk als privé, blijft onaangename verrassingen voor en brengt besparingskansen in kaart.

Als ondernemer heeft u hart voor uw zaak. U doet waar u goed in bent en inspireert uw medewerkers. Beheersbare ondernemersrisico’s horen erbij, maar het voortbestaan van uw bedrijf mag onder geen beding in gevaar komen. Bovendien is uw besteedbare inkomen in de privésfeer afhankelijk van uw bedrijfsresultaten. Een gezonde en inzichtelijke financiële huishouding is dus in alle opzichten van essentieel belang. Maar hoe realiseert u dat?

Grip op uw inkomsten en uitgaven

Wie leiding weet te geven aan een bedrijf is niet per se een kei in cijfers. Zonder goed inzicht kan er ongemerkt een situatie ontstaan die financiële problemen veroorzaakt. De kas is sneller leeg, lopende schulden lijken eerder toe dan af te nemen. Zonder maatregelen te treffen wordt het van kwaad tot erger. Die maatregelen zijn vaak relatief eenvoudig, zo leert onze praktijk.

Het begint met inzicht en overzicht. Vanuit deze wetenschap hebben wij het specialisme budgetcoaching aan onze adviesdiensten toegevoegd, gebaseerd op de duurzame vertrouwensrelatie met onze klanten, en bedoeld om meer grip te krijgen en te houden op uw inkomsten en uitgaven, zakelijk en privé. Weet u van medewerkers dat ze minder presteren doordat ze in de privésfeer worstelen met schulden of andere financiële problemen? Wijs ze op een discrete manier op de effectieve ondersteuning die onze ervaren budgetcoach buiten het werk kan bieden. Uiteraard is de vertrouwelijkheid gegarandeerd.

Inzicht en balans door budgetcoaching Budgetcoaching richt zich op het opzetten van een goed overzicht en het bieden van inzicht in de balans tussen lopende inkomsten en uitgaven. Dit is wat we doen:

 • we brengen alle inkomsten en uitgaven helder in kaart;
 • we bespreken de diverse geldstromen en brengen advies op maat uit;
 • samen met u of uw medewerker kijken we extra scherp naar eventuele knelpunten;
 • we geven concrete besparingstips;
 • we bieden ondersteuning bij een doelmatige financiële huishouding.

Het is nóóit te laat om bij te sturen

Vanuit een vertrouwensrelatie nemen wij de verantwoordelijkheid om u tijdig te informeren over financiële uitdagingen die zich op de korte termijn kunnen aandienen. Als wij daar een aanleiding toe zien, bieden wij budgetcoaching proactief als aanvullende dienst aan, op basis van wat de cijfers ons vertellen. Maar u kunt ook zelf aangeven dat u van deze unieke dienst gebruik wilt maken. De redenen kunnen divers zijn:

 • u heeft onvoldoende inzicht in en/of grip op de financiële stromen;
 • u wilt kosten besparen, maar weet niet waar en hoe;
 • u heeft financiële problemen in de privésfeer;
 • u ondervond al eerder liquiditeits- en/of betalingsproblemen;
 • u overweegt een van uw medewerkers te ondersteunen door als werkgever een ervaren budgetcoach beschikbaar te stellen.

Budgetcoaching levert snel tastbare voordelen op

Klanten die ons kantoor inzetten als budgetcoach zijn unaniem positief. Geboden inzichten werken als eyeopeners, het treffen van de juiste maatregelen blijkt vaak eenvoudiger dan gedacht. Men ervaart onze adviezen als verhelderend en goed uitvoerbaar en is verrast over de snelle winst die te behalen is in de sfeer van kostenbeheersing en – besparing.

U kunt eenmalig van deze dienst gebruik maken, waarmee u direct overzicht voor uzelf creëert voor meer grip op de inkomsten en uitgaven. U kunt ook kiezen voor een periodieke uitvoering van deze dienst. Eenmalig of periodiek, de voordelen van budgetcoaching zijn snel tastbaar:

 • tijdig bijsturen op basis van actuele adviezen en besparingstips;
 • concrete tips en adviezen om uw budget beter te beheersen en te plannen;
 • nooit meer achter de feiten aanlopen.

Met de budgetcoach van Koopman & Co creëert u in goed overleg en vertrouwen inzicht, overzicht en rust. U krijgt gedegen handvatten aangereikt voor een efficiënte financiële planning en houdt meer tijd over voor datgene waar u goed in bent: ondernemen.

Wilt u ook meer inzicht?

Neem dan contact op met Yolanda Beijer. Stuur een e-mail naar y.beijer@koopmanenco.nl of bel 0223-52 23 44.