Gecombineerde opgave – laat geen geld liggen

Heeft u als agrarisch bedrijf land in gebruik? Dan staat u ieder jaar opnieuw voor een verplichte uitdaging: de Gecombineerde opgave die u telkens vóór 15 mei moet hebben ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Koopman & Co adviseert en ondersteunt u bij het indienen van deze opgave. De praktijk leert dat het zorgvuldig invullen van de juiste gegevens u veel geld kan opleveren.

Het correct invullen van de Gecombineerde opgave, die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) inzet voor de Landbouwtelling, de mestwetgeving en diverse subsidieregelingen, neemt elk jaar meer tijd in beslag. De kleinste vergissing of misrekening kan direct gevolgen hebben voor de uitbetaling van de betalingsrechten en subsidies voor agrarisch beheer. Vrijwel jaarlijks wordt de Gecombineerde opgave op specifieke punten veranderd, wat extra oplettendheid noodzakelijk maakt.

Maak optimaal gebruik van uw betalingsrecht

De Gecombineerde opgave vloeit voort uit het stelsel van betalingsrechten dat in 2015 voor de agrarische sector werd ingevoerd. Sindsdien ontvangt u een uitkering per hectare, ook wel bekend als betalingsrecht. U kunt hier alleen aanspraak op maken als u de Gecombineerde opgave consequent elk jaar invult. Het gaat om stevige bedragen. Op dit moment ligt de vergoeding per hectare – per betalingsrecht, anders gezegd – rond de vierhonderd euro. Als de RVO uw Gecombineerde opgave niet op tijd ontvangt, kunt u veel geld mislopen.

Invullen, checken, bijpraten, cashen

De RVO stelt diverse voorwaarden aan het indienen van de Gecombineerde opgave. Wij kennen die voorwaarden en spijkeren onze kennis op dit gebied steevast elk jaar bij. Het namens u zorgvuldig en correct invullen van de vereiste gegevens is een aanvullende dienstverlening op onze rol als accountant en belastingadviseur. De procedure is eenvoudig: we maken een afspraak, u brengt de benodigde gegevens mee en we dienen de opgave samen in, digitaal. Dit kost u gemiddeld niet meer dan een uur en biedt bovendien de gelegenheid om bij te praten over de bedrijfsvoering en te maken keuzes. Dit is wat wij doen:

  • inhoudelijke vragen beantwoorden en adviseren over de opgave, de betalingsrechten en de randvoorwaarden;
  • volledig en juist invullen van uw opgave op basis van de door u verstrekte gegevens;
  • gezamenlijk doornemen van de opgave voor een inhoudelijke controle.

Snel terugverdiend

Wij doen dit ieder jaar opnieuw voor ruim zestig klanten die actief zijn in de agrarische sector. Zij geven aan dat zij het zeer op prijs stellen verlost te zijn van deze jaarlijkse worsteling. Door onze kennis en ervaring vinden optimale uitkeringen plaats, waardoor u de kosten snel terugverdient. De jaarlijks terugkerende formaliteit blijkt bovendien een uitstekende kapstok te zijn om samen tijd uit te trekken om lopende zaken te bespreken.

Let op: uw Gecombineerde opgave moet ieder jaar correct en volledig ingevuld vóór 15 mei bij de RVO binnen zijn als u geen geld wilt mislopen.

Kunt u ook wel wat hulp gebruiken bij de gecombineerde opgave?

Wilt u meer weten over onze toegevoegde waarde bij het invullen van uw Gecombineerde opgave? Neem contact op met Hans Kooijman of Dick Bontje. Mail naar h.kooijman@koopmanenco.nl, d.bontje@koopmanenco.nl of bel 0223-52 23 44.