Echtscheidingsbemiddeling – focus op redelijkheid en continuïteit

Een echtscheiding kent alleen verliezers. De emotionele schade kunnen wij niet beïnvloeden, de materiële schade echter wel. Het is voor alle partijen van essentieel belang dat financiële en fiscale gevolgen goed en objectief in kaart worden gebracht. Dat biedt handvatten voor het maken van keuzes en het nemen van gezamenlijke beslissingen. Hiermee kunt u verder, zowel in de privésfeer als in de zakelijke sfeer. De scheiding zelf is al ingrijpend genoeg. Met een deskundig advies en een onpartijdige bemiddeling die is toegespitst op duurzame financiële en fiscale oplossingen, stelt u uw toekomstperspectieven veilig.

Voor zowel ondernemers als voor particulieren heeft een echtscheiding vaak verstrekkende gevolgen voor de financiële toekomst. Daarom is het verstandig om – los van emoties – stil te staan bij de materiële consequenties als de echtscheiding onafwendbaar lijkt. Een goed inzicht in de bestaande situatie en de gevolgen voor beide partijen biedt een basis om het scheidingsproces beter aan te sturen. En als er een onderneming in het spel is, neemt de noodzaak om materiële zaken goed te regelen nog eens toe.

Acceptabele oplossingen voor beiden

Niemand wil dat een echtscheiding ontaardt in een vechtscheiding. Objectieve, zakelijke bemiddeling, vanuit kennis van financiële en fiscale gevolgen, draagt bij aan afspraken en oplossingen die voor beide partijen acceptabel zijn. Onze dienstverlening op het gebied van echtscheidingen is erop gericht dat alle betrokkenen zonder onnodige schade verder kunnen met hun leven en/of ondernemerschap. Daarbij betrekken wij ook rechtvaardige regelingen voor kinderen, als die bij de breuk betrokken zijn.

Sleutelmoment voor financiële planning

Een echtscheiding is een zogeheten life-event. Dat wil zeggen: het is een keerpunt in de levenscyclus, met grote gevolgen die zonder specialistische kennis vaak niet te overzien zijn. Wij hebben de specialistische kennis in huis om in onze rol als financieel en fiscaal adviseur de lijnen uit te zetten. Als er een onderneming betrokken is bij de boedelscheiding, bieden wij het directe voordeel van diepgaande kennis van het bedrijf en de waarde die het vertegenwoordigt. Desgewenst zetten wij hier ook ons specialisme financiële planning bij in.

Onafhankelijk, deskundig en discreet

Het treffen van regelingen die voor beide betrokkenen acceptabel en correct zijn begint met een open gesprek. Maak hier bij voorkeur in een zo vroeg mogelijk stadium een afspraak voor, no vóórdat een advocaat de uitgangspunten op scherp kan zetten. Voor ons geldt het overlegmodel als de beste basis om tot goede afspraken en regelingen te komen. Indien nodig, schakelen wij te aanvulling een onafhankelijke jurist in voor het berekenen van eventuele alimentatieverplichtingen. Onze bemiddeling bij echtscheiding onderscheidt zich door de volgende kenmerken:

  • bemiddeling op basis van open en constructief overleg;
  • ervaren, onafhankelijke adviseurs die op de eerste plaats luisteren;
  • kennis van de bestaande financiële en fiscale situatie en de gevolgen;
  • focus op redelijkheid en continuïteit;
  • eventuele koppeling met financiële planning.

Ons kantoor heeft ruime ervaring op het gevoelige terrein van echtscheidingsbemiddeling. Door onze strikt zakelijke, objectieve en discrete benadering, weten wij vrijwel altijd goede compromissen te bereiken en de schade te beperken. Wij maken financiële en fiscale gevolgen inzichtelijk en reiken oplossingen aan die u in staat stellen om richting en sturing te geven aan uw verdere toekomst.

Wilt u meer weten over bemiddeling bij echtscheiding?

Neem dan contact op met Paul Roels of Maurits van Zanten.
Mail naar p.roels@koopmanenco.nl, m.vanzanten@koopmanenco.nl of bel 0223-52 23 44.