Subsidies – advies en aanvraag

De Nederlandse overheid stelt een veelheid aan subsidies beschikbaar aan zowel bedrijven als particulieren. Enerzijds gebeurt dat in de vorm van directe financiële bijdragen, anderzijds bestaan subsidies in de hoedanigheid van fiscaal voordeel. Om voor subsidies in aanmerking te komen is het van belang de voorwaarden goed te kennen en de aanvraag correct en tijdig in te dienen. Omdat dit soms behoorlijk wat voeten in de aarde heeft, biedt Koopman & Co deskundige ondersteuning bij alle soorten subsidieaanvragen. Daarmee vergroot u de kans op toekenning.

Zowel directe subsidies als fiscale voordelen hebben dikwijls betrekking op ontwikkelingen die de overheid actief stimuleert. Een voorbeeld is de energietransitie die nu actueel is. Vooral particulieren profiteren van financiële tegemoetkomingen voor bijvoorbeeld woningisolatie, zonneboilers en warmtepompen. Ondernemers die willen verduurzamen kunnen gebruikmaken van uiteenlopende fiscale faciliteiten om maatregelen betaalbaar te maken.

Wegwijs in een breed subsidieaanbod

Niet alleen de energietransitie kent een breed subsidieaanbod, ook inspanningen op het gebied van bijvoorbeeld innovatie, werkgelegenheid en verbetering van arbeidsomstandigheden komen dikwijls voor subsidie in aanmerking. Naast het directe financiële voordeel, bieden subsidies vaak de mogelijkheid om als ondernemer een maatschappelijk statement te maken. Investeringen in een beter milieu of in aangepaste werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking, om twee voorbeelden te noemen, dragen bij aan een positief bedrijfsimago. Een groot aantal zaken komt voor subsidie of belastingvoordeel in aanmerking, vooral in de zakelijke sfeer. Wij hebben brede ervaring met aanvragen voor onder meer:

 • energie-investeringsaftrek (EIA);
 • milieu-investeringsaftrek (MIA) en willekeurige afschrijving milieu investeringen (VAMIL);
 • stimulering duurzame energieproductie (SDE);
 • investeringssubsidie duurzame energie (ISDE);
 • de POP3-subsidie voor jonge landbouwers;
 • subsidies en betalingsrechten in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbedrijf (Gecombineerde opgave);
 • de tegemoetkoming in het kader van het lage-inkomensvoordeel (LIV);
 • scholingssubsidies in het kader van de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO).

Leg uw plannen tijdig voor aan uw relatiebeheerder

Om ervoor te zorgen dat u als ondernemer of particulier optimaal profiteert van de vele financiële stimuleringsmaatregelen kunnen wij u adviseren over de mogelijkheden en bieden wij desgewenst maximale ondersteuning bij de te volgen procedures. Dit zijn de stappen die we samen zetten:

 • uw bespreekt uw plannen met uw relatiebeheerder;
 • uw relatiebeheerder toetst met een van onze specialisten of er subsidieregelingen bestaan voor uw plannen;
 • u krijgt een terugkoppeling en samen bereiden we de aanvraag voor;
 • na het indienen van de aanvraag ondersteunen we u bij het vervolgtraject;
 • samen evalueren we het resultaat.

Onze dienstverlening is erop gericht dat u geen subsidiemogelijkheden misloopt. Daarom adviseren wij om uw ondernemings- en investeringsplannen altijd tijdig met uw relatiebeheerder te bespreken. Wilt u verduurzamen of personeel aannemen? Wij zijn graag uw sparringpartner. Op basis van uw financiële administratie en loonadministratie kijken we actief mee naar mogelijkheden, want vaak zijn subsidies ook nog achteraf aan te vragen.

Anderhalf miljoen euro, in één jaar

De overheid wil dat zowel particulieren als ondernemers participeren in het oplossen van problemen en stimuleert dat met geld en fiscaal voordeel. Door daar goed verantwoord gebruik van te maken verlaagt u de financiële last van vaak noodzakelijke investeringen en maatregelen. Wij ontzorgen u door subsidiekansen te identificeren en u deskundig te begeleiden bij alle procedures. Dat onze dienstverlening zich terugbetaalt, blijkt uit de resultaten van de afgelopen jaren. Voor zowel particuliere als zakelijke klanten wisten onze subsidie-experts de afgelopen jaren gemiddeld voor ruim anderhalf miljoen euro per jaar aan subsidies in de wacht te slepen (exclusief de diverse coronasubsidies).

Wilt u meer weten over onze dienstverlening rond subsidies?

Neem dan contact op met Maurits van Zanten, Anton van der Sloot, Hans Kooijman of Dick Bontje. Stuur een mail naar m.vanzanten@koopmanenco.nl of bel 0223-52 23 44.