Estate planning – de opvolgende generatie zal u dankbaar zijn

Heeft u volledig inzicht in de omvang van het vermogen dat u wenst door te geven aan de volgende generatie, op een door u te kiezen moment? Kent u de volledige waarde van uw onderneming? Het verdient aanbeveling om de balans tijdig op te maken. Want alleen met het juiste inzicht kunt u bijtijds maatregelen treffen die bijdragen aan een fiscaal vriendelijke afwikkeling. Onze specialisten in estate planning helpen u daarbij. Zodat uw opvolgers – in de familie- of bedrijfssfeer – optimaal profiteren van het geld en de goederen waar u hard voor heeft gewerkt.

Het specialisme estate planning voorziet in een goed getimede aanpak van alle zaken in relatie tot uw nalatenschap, zakelijk en privé. Als ondernemer of particulier met vermogen kunt u dit onderdeel van uw financiële planning niet vroeg genoeg doorlichten en vastleggen. Anders kan het u, uw opvolgers of uw erfgenamen duur komen te staan. Belastingheffingen die samenhangen met bedrijfsoverdrachten, erfenissen en schenkingen kunnen namelijk hoog uitvallen.

Fiscaal vriendelijk vermogen overdragen? Regel het tijdig!

Estate planning is een gecompliceerde expertise, met veel civiel- en fiscaalrechtelijke aspecten. Huwelijksvermogensrecht, erfrecht, schenkingsrecht… ze zijn allemaal van invloed op de wijze waarop u uw zaken heeft geregeld of denkt te regelen. Bovendien hebben ze impact op de uiteindelijke fiscale afhandeling, waarin u te maken krijgt met diverse belastingen, zoals inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, schenk- en erfbelasting en overdrachtsbelasting.
Vanuit een gedegen kennis van zowel het civiele als het fiscale recht, brengen onze estate planners uw vermogenspositie nauwgezet in beeld. Via diverse scenario’s krijgt u inzicht in juridische en fiscale opties en consequenties. Dit resulteert in een geïntegreerd advies voor een zo aantrekkelijk mogelijke overdracht van uw vermogen aan de volgende generaties. Uw wensen staan hierin uiteraard centraal. Samen zetten we de volgende stappen, gericht op de continuïteit van uw onderneming en een zo laag mogelijke belastingheffing:

  • in een persoonlijk gesprek maken we een eerste inventarisatie van uw vermogenspositie en opvolgings- en nalatenschapswensen;
  • we brengen de diverse opties en consequenties in kaart;
  • u ontvangt een onafhankelijk, integraal advies;
  • in dit advies geven we aan of eventuele wijzigingen in uw testament of huwelijkse voorwaarden gewenst zijn om de continuïteit van uw onderneming te waarborgen;
  • we bieden desgewenst deskundige ondersteuning bij de uitvoering van (deel)adviezen.

Kent u de werkelijke waarde van uw bedrijf?

Een zo gunstig mogelijke overdracht van uw onderneming en vermogen, privé en zakelijk, begint ermee dat u zich goed bewust bent van de omvang van uw vermogen. In onze praktijk blijkt dat veel ondernemers hele andere prioriteiten hebben, met als gevolg dat de waarde van het bedrijf (gebouwen, land, voorraden, goodwill) niet zelden wordt onderschat. Dit kan later, bij de feitelijke overdracht, onaangename financiële verrassingen veroorzaken. Daarom adviseren wij ruim voor een eventuele overdracht kennis te nemen van de voordelen van estate planning:

  • overdracht van uw zaken en vermogen zoals u het wenst;
  • uw begunstigde(n) betalen niet meer belasting dan strikt noodzakelijk is;
  • u heeft overzicht en rust en weet dat uw nalatenschap goed geregeld is.

Onze specialisten hebben ruime ervaring in estate planning en bewijzen hun waarde bij bedrijfs- en familieopvolgingen. Waar nodig werken ze actief samen met onze specialisten in financiële planning. Klanten ervaren de toegevoegde waarde van onze expertise in estate planning die vrijwel altijd tot waardevolle inzichten leidt.

Wilt u meer weten over estate planning?

Neem dan contact op met Paul Roels of Mark Vaas.
Mail naar p.roels@koopmanenco.nl, m.vaas@koopmanenco.nl of bel met 0223-52 23 44.