Contracten en overeenkomsten – juridisch onderbouwd, glashelder

Zaken doen gaat voor een groot deel in goed vertrouwen. Maar er zijn afspraken die u beter goed en zakelijk kunt vastleggen, in een contract of een officiële overeenkomst. Dat schept voor alle partijen helderheid en u helpt er toekomstige discussies of meningsverschillen mee te vermijden. Het opstellen van contracten vraagt om financiële en juridische kennis. Onze specialisten bieden u die kennis.

Of u nu ondernemer bent of afspraken maakt als privépersoon, u doet er in beide gevallen goed aan om bepaalde zaken vast te leggen. Niet in een paar zinnen en op een willekeurig papiertje, maar in een formele overeenkomst die is getoetst aan wet- en regelgeving. Dat geeft rust en zekerheid. U voorkomt fiscale addertjes onder het gras en verkleint de kans op latere onenigheid over gemaakte afspraken of regelingen.

Brede ervaring met alle voorkomende contracten

Onze specialisten hebben ruime ervaring met het voorbereiden en opstellen van uiteenlopende officiële stukken. De ene keer is de inhoud relatief eenvoudig en kan voor een deel gebruik worden gemaakt van standaard modelcontracten. De andere keer is maatwerk geboden, omdat de afspraken specifieke, complexe onderwerpen betreffen. Contractvormen die we in onze praktijk veel behandelen zijn onder meer:

 • overeenkomsten rond bedrijfsopvolging;
 • maatschaps- en vennootschapsovereenkomsten;
 • koop- en huurovereenkomsten en (teelt)pachtovereenkomsten;
 • arbeids- en detacheringsovereenkomsten en samenwerkingscontracten;
 • leningsovereenkomsten;
 • lijfrenteovereenkomsten.

Uw zaken goed geregeld

De nadruk in dit specialisme ligt op een gedegen juridische vastlegging van de gemaakte of te maken afspraken, zodat daar in latere instantie geen misverstanden over kunnen ontstaan. Een groot voordeel hiervan is dat u weet dat u uw zaken goed geregeld heeft. Ons advies is dan ook dat u zich bij alle zakelijke en financiële afspraken die u met derden maakt, afvraagt wat de eventuele consequenties kunnen zijn.

Zijn er grote belangen in het spel? Bestaat er een kans op verschillende interpretatiemogelijkheden als het onverhoeds tot een conflict komt? Leg uw vragen of eventuele twijfels gerust voor aan onze experts. Zij weten wanneer het opstellen van een contract wenselijk is en dragen daar onafhankelijke argumenten voor aan. Er kunnen zich ook bedrijfssituaties voordoen waarin wij u vanuit ons adviseurschap actief aanbevelen om afspraken te formaliseren. Denk bijvoorbeeld aan helderheid over de verhouding tussen uw privébelangen en –risico’s en uw BV.v

Van advies tot handtekening

Van advies en uitvoering tot het toetsen van overeenkomsten op hun wetmatigheid, onze contractspecialisten zijn u vanuit hun financieel-juridische expertise op alle onderdelen van dienst. We werken zorgvuldig en transparant en zetten de volgende stappen:

 • inventarisatie van wensen en eisen op basis van een of meer persoonlijke gesprekken;
 • toetsing van juridische kaders;
 • opstellen van een conceptcontract of –overeenkomst;
 • gezamenlijke controle van alle vastgelegde punten;
 • opstellen van de definitieve stukken.

Na een laatste controle kunnen de handtekeningen gezet worden. U kunt er op vertrouwen dat uw zaken goed geregeld zijn, want onze ervaring in het realiseren van contracten en overeenkomsten is breed. Vooral op het gebied van samenwerkingsverbanden en bedrijfsopvolging hebben we veel kennis opgebouwd, waar ook u van kunt profiteren. Afspraken vastleggen getuigt niet van gebrek aan goed vertrouwen, maar van professioneel ondernemerschap. Wij helpen u daar graag bij.

Meer weten?

Meer weten over onze specialistische dienstverlening op het gebied van contracten/overeenkomsten? Neem dan contact op met Mark Vaas, Paul Roels of Richard Ooijevaar. Mail naar m.vaas@koopmanenco.nl, p.roels@koopmanenco.nl, r.ooijevaar@koopmanenco.nl of bel met 0223-52 23 44.