Financiële planning – breng uw financiële toekomst in kaart

Iedere levens- of ondernemingsfase brengt nieuwe doelen met zich mee. Daarbij dient zich een belangrijke vraag aan: beschik ik op het juiste moment over voldoende financiële middelen om die doelen te verwezenlijken? Kan ik straks wérkelijk eerder stoppen met werken? Is de continuïteit van mijn onderneming gewaarborgd als ik het stokje doorgeef aan de volgende generatie? Hoe zit het precies met mijn pensioenopbouw en maak ik optimaal gebruik van alle fiscale faciliteiten? Door actief werk te maken van uw financiële planning weet u wat uw perspectieven zijn en kunt u waar nodig tijdig bijsturen. Daarbij zijn wij u graag van dienst, deskundig en onafhankelijk.

Met een goed onderbouwd financieel plan weet u precies waar u nu en in de toekomst aan toe bent. U brengt uw vermogenspositie in beeld, zakelijk én privé, maar ook de financiële ruimte en risico’s die samenhangen met de specifieke, nog komende fasen in uw privéleven en uw ondernemerschap. Een financieel plan toont de verwevenheid tussen beide aan en stelt u in staat om tijdig geld opzij te zetten of andere voorzieningen te treffen. U ziet ook of reeds getroffen voorzieningen nog voldoende zijn afgestemd met uw bestaande situatie of aanpassingen vereisen.

Inzicht, rust en richting in uw financiële situatie

Het opstellen van een financiële planning geeft u inzicht, rust en richting. Dat geldt voor ondernemers, maar ook voor particulieren met enig vermogen. De wenselijkheid van een financiële analyse dient zich in het bijzonder aan bij ingrijpende veranderingen, bij zogeheten life-events als:

 • wijzigingen in de burgerlijke staat (huwelijk, geregistreerd partnerschap, echtscheiding);
 • de geboorte van kinderen;
 • de aankoop van een woning of ander onroerend goed;
 • de start van een onderneming of een bedrijfsovername;
 • de verkoop van een onderneming of bedrijfsbeëindiging;
 • arbeidsongeschiktheid of verandering van de financiële situatie door overlijden.

Iedere nieuwe situatie heeft impact op de financiële positie en vooruitzichten van uzelf en iedereen om u heen: uw naasten, erfgenamen en uw eventuele zakelijke partner. Daarom is het belangrijk om de gevolgen van relevante veranderingen in kaart te brengen en op basis daarvan te toetsen of eerder geformuleerde wensen en doelstellingen nog steeds uitvoerbaar zijn. Dat levert handvatten op om, indien noodzakelijk, bij te sturen en een aangepaste financiële strategie uit te stippelen.

Vanuit onze rol als accountant en belastingadviseur hebben wij als geen ander inzicht in uw financiële positie en perspectieven. Bovendien hebben wij in tegenstelling tot bijvoorbeeld verzekeraars en banken geen belang bij de verkoop van verzekerings- en/of vermogensproducten. Daardoor kunnen wij u het objectieve en onafhankelijke advies bieden waarop u binnen een vertrouwensrelatie recht heeft.

Financieel plan: altijd van toegevoegde waarde

Een financieel plan is van toegevoegde waarde voor iedereen, zakelijk en privé. Deze waarde neemt toe naarmate uw financiële situatie complexer is. Bij een eigen bedrijf, in een positie als directeur-grootaandeelhouder of als privépersoon met een hoog inkomen of groot vermogen is een heldere financiële planning essentieel om de toekomst met vertrouwen tegemoet te kunnen zien. Dit zijn de stappen die we samen met u zetten:

 • tijdens een inventarisatiegesprek brengen we uw wensen en doelstellingen in beeld;
 • op basis van vertrouwelijke inzage in uw financiële dossiers berekenen we uw inkomens- en vermogenspositie;
 • aan de hand van meerdere scenario’s en rekenmodellen toetsen we uw bestaande situatie aan uw wensen en plannen voor de toekomst;
 • u ontvangt een financieel plan met heldere aanbevelingen;
 • in een persoonlijk gesprek lichten we het plan toe en brengen we nader advies uit.

Wij kunnen het financieel plan eenmalig voor u maken, maar ook periodiek, zoals bijvoorbeeld eens in de vijf jaar. Het uitgebrachte plan biedt u objectieve handvatten om uw financiële toekomst in overeenstemming met uw wensen te plannen. In ons advies bevelen wij geen financiële producten aan. Onze onafhankelijkheid is ons evenveel waard als uw onbezorgde financiële toekomst.

Wil u meer weten over ons specialisme financiële planning?

Neem dan contact op met Ron Jimmink via r.jimmink@koopmanenco.nl of bel 0223-52 23 44.