Actueel

Laat u niet misleiden; Doe aangifte

De Belastingdienst heeft een brief gestuurd waarin belastingplichtigen een mededeling krijgen dat zij geen aangifte inkomstenbelasting over 2011 hoeven te doen.

Geen verlengde terugwerkende kracht verlaging overdrachtsbelasting woningen

Ter stimulering van de huizenmarkt is het tarief van de overdrachtsbelasting tijdelijk verlaagd van 6 naar 2%. De tijdelijke verlaging geldt voor de periode van 15 juni 2011 tot 1 juli 2012. Aan de vaste commissie van Financiën is een petitie aangeboden om de tijdelijke verlaging van het tarief terug te laten werken tot 15 september 2010.

Sociaal Akkoord: De 10 belangrijkste wijzigingen in het ontslagrecht

Op 11 oktober 2013 heeft de Minister van Financiën de Tweede Kamer geïnformeerd over de begrotingsplannen die het kabinet heeft gemaakt met D66, ChristenUnie, SGP en de coalitiepartijen. Onderdeel van de begrotingsafspraken vormen nieuwe afspraken die partijen hebben gemaakt over de uitvoering van het Sociaal Akkoord. In bijlage 2 van de brief van 11 oktober 2013 wordt onder de titel ‘meer werkgelegenheid’ het openbreken van het Sociaal Akkoord toegelicht. Wat zijn de 10 belangrijkste punten voor de ontslagpraktijk?

Uitbreiding kort telefonisch uitstel

Vanaf 2013 kunnen ondernemers ook telefonisch uitstel van betaling krijgen van de Belastingdienst. Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013 is onlangs goedgekeurd dat dit uitstel ook mogelijk is voor de motorrijtuigenbelasting.