Verkoopt u aan consumenten in andere EU-landen, bijvoorbeeld via een webshop?

13 april 2021

Vanaf 1 juli 2021 vervalt de drempel voor afstandsverkopen. Dit betekent dat de levering van goederen aan consumenten in andere EU-landen (afstandsverkopen) zijn belast in het EU-land van aankomst van de goederen. U bent vanaf 1 juli 2021 BTW verschuldigd in het andere EU-land.

U kunt er voor kiezen de verschuldigde buitenlandse BTW aan te geven via de One Stop Shop (OSS) en in Nederland af te dragen. U bent niet verplicht om voor OSS te kiezen. U kunt er ook voor kiezen om periodiek BTW-aangifte te blijven doen in het EU-land van de consument. U kunt zich aanmelden voor OSS via Mijn Belastingdienst Zakelijk.

Als de totale omzet van alle afstandsverkopen, samen met eventuele omzet van digitale diensten, beneden de drempel van € 10.000 op jaarbasis blijft worden de afstandsverkopen en de digitale diensten geacht plaats te vinden in Nederland. Dit betekent dat deze afstandsverkopen en digitale diensten zijn belast met Nederlandse BTW.

Heeft u een webshop waarmee goederen worden verkocht aan consumenten dan moet u beoordelen of de webshop kwalificeert als platform.

Laat u informeren door een van onze fiscale adviseurs als u hiermee te maken heeft.