22 december 2021

Investeren in groen-economisch herstel

 

Het RVO stelt vanaf 20 december 2021 tot en met 14 februari 2022 de mogelijkheid open om een aanvraag te doen voor subsidie uit het Economisch Herstelfonds. Met deze subsidie uit het Economisch Herstelfonds (EHF) kunt u investeren in de toekomst van uw bedrijf of u werkt in samenwerkingsverband aan een duurzaam verdienmodel voor de hele agrarische sector. U mag beginnen met de investering ná de aanvraag, dit is echter wel op eigen risico. Als de aanvraag wordt afgewezen, krijgt u geen subsidie.

 

Herstel landbouwsector

Het EHF is een Europees steunfonds voor actieve landbouwers, waarbij minimaal 50% van uw werk bestaat uit landbouwactiviteiten. Glastuinders vallen ook onder de landbouwers. Nederland krijgt een budget van € 52,4 miljoen. Dit is voor het economisch herstel van de landbouwsector en het platteland na de uitbraak van het coronavirus. De maatregelen moeten aansluiten bij de milieu- en klimaatafspraken van de Europese Unie. Dit is een voorwaarde voor het gebruiken van het budget uit het fonds. Daarom wordt er gesproken over groen-economisch herstel.

 

Subsidies voor groen-economisch herstel

Wilt u als landbouwer uw bedrijf duurzamer en economisch sterker maken? Of gaat u samen met anderen werken aan een duurzaam verdienmodel voor de hele sector? Dan is misschien één van deze subsidies interessant voor u:

–       Investeren in groen-economisch herstel

–       Samenwerken aan groen-economisch herstel

Voor de investeringscategorieën en de daarbij behorende punten voor het puntensysteem verwijzen wij naar de website van het RVO.

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/subsidie-groen-economisch-herstel-landbouw/investeren#

Iedere categorie krijgt een duurzaamheidsscore. Per landbouwbedrijf kan een aanvraag voor maximaal twee verschillende investeringen worden gedaan.

Aanvragen

De subsidie kan aangevraagd worden vanaf 20 december 2021 9.00 uur tot en met 14 februari 2022 17.00 uur. Hiervoor heeft u e-herkenning nodig. Indien wij door u gemachtigd zijn dan kunnen wij de aanvraag voor u verzorgen. Jonge landbouwers dienen de aanvraag in te dienen via hun DigiD.