Agrarisch nieuws 2021

15 juni 2021

Polen wijzigt belastingheffing voor buitenlands inkomen

 

Polen heeft tot en met het jaar 2020 Poolse arbeiders, die in het buitenland werken, altijd fiscaal vriendelijk behandeld door een volledige ‘vrijstelling’ te geven voor het verschil in belastingheffing tussen werken in Nederland en leven in Polen.

Per 1 januari 2021 heeft de Poolse regering deze ‘vrijstelling’ grotendeels afgeschaft: de vrijstelling is verlaagd tot een bedrag van PLN 1.360 (circa € 309). Poolse werknemers, die in Nederland inkomen verdienen, zullen alsnog in Polen belasting betalen over het verschil in belastingtarief. Of er daadwerkelijk bijbetaald moet worden hangt overigens nog af van de persoonlijke omstandigheden, zoals de hoogte van het inkomen, leeftijd, wel -of geen partner, kinderen, etc.

Er is geen sprake van dubbele belastingheffing voor Polen die in Nederland werken. De Poolse regering berekent de te betalen belasting en trekt daar de reeds in Nederland betaalde belasting vanaf conform het belastingverdrag Polen-Nederland.

De Poolse regering wil hiermee enerzijds de belastingopbrengsten vergroten en anderzijds de uitstroom van eigen onderdanen ontmoedigen, gezien de economische groei van Polen. Doordat de afgelopen jaren de gegevensuitwisseling tussen Polen en andere Europese landen is geïntensiveerd, heeft de Poolse overheid meer zicht heeft gekregen op inkomen verdiend in het buitenland.

Hier vindt u een artikel van de LTO waarin deze wijziging nog verder wordt toegelicht.

Aanvragen BSN/BPL Pensioen

Aanvragen Burgerservicenummer (BSN)
Werkgevers kunnen voor het aanvragen van een BSN voor één of meerdere werknemers op de gebruikelijke wijze een afspraak maken bij één van de 19 RNI-loketten. Deze RNI-loketten zijn aangemerkt als vitaal proces en zijn in deze coronatijd dus open. De loketten zijn wel minder bezet en het kan hierdoor voorkomen dat er minder snel of niet op redelijke termijn een afspraak ingepland kan worden.

Ons advies is:

 • plan ruim van tevoren uw afspraken met uw seizoenarbeiders in bij een RNI-loket. Dit kan digitaal of telefonisch.
 • is het niet mogelijk bij het dichtstbijzijnde RNI-loket, probeer dan een afspraak te maken bij een nabijgelegen RNI-loket.

BPL Pensioen/piekarbeid

Als u gebruik wilt maken van de regeling piekarbeid dan moet u in beginsel uw werknemer uiterlijk op de 5e werkdag aanmelden bij BPL Pensioen. In verband met de mindere bezetting van de RNI-loketten is er een aanvullende coulanceregeling. Als uw piekarbeiders niet binnen vijf werkdagen een BSN kunnen krijgen, dan kunt u coulance krijgen van BPL Pensioen.

Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

 • U dient een schriftelijk bewijs (bijvoorbeeld een e-mail) te hebben van het betreffende RNI-loket, waaruit blijkt dat het niet haalbaar is om binnen vijf dagen een BSN te ontvangen.
 • U stuurt een mail aan BPL Pensioen via het e-mailadres werkgever@bplpensioen.nl met het verzoek om coulance én voorzien van het schriftelijke bewijs.
 • BPL Pensioen beslist vervolgens over de coulance. U krijgt hiervan bericht.

Let erop dat de RIVM-richtlijnen in acht worden genomen bij het vervoer van seizoenarbeiders naar een RNI-loket! Raadpleeg uw RNI-kantoor vooraf welke specifieke regels er gelden voor inschrijving van meerdere personen.

Vaccineren van Buitenlandse werknemers

Buitenlandse werknemers die in hun thuisland nog niet zijn gevaccineerd, kunnen zich in Nederland laten vaccineren. Voorwaarde is dat zij langer dan één maand in Nederland verblijven en uiteraard moet men op basis van leeftijd of medische achtergrond aan de beurt zijn. Ingeschreven staan in Basisregistratie Personen (BRP) of Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) is voor het verkrijgen van een vaccin geen voorwaarde.

Werknemers die in Nederland staan ingeschreven bij de gemeente in het BRP ontvangen een uitnodiging voor een vaccinatie. Zijn zij niet ingeschreven, dan ontvangen zij geen uitnodiging. In dat geval kan men zelf een afspraak maken via 0800-7070. Houd daarbij het BSN bij de hand. Een andere optie is om via DigiD een afspraak te maken. Na het vaccineren ontvangt de werknemer een vaccinatiebewijs.

Regeling piekarbeider en seizoenarbeider

Hieronder nog een kort overzicht van de belangrijkste cao-afspraken bij beide regelingen.

Piekarbeider

 • Maximaal 8 aaneengesloten weken per kalenderjaar.
 • Een werknemer kan maar één keer per kalenderjaar één dienstverband piekarbeid aangaan.
 • De werkgever moet de piekarbeider uiterlijk op de 5e werkdag aanmelden bij het pensioenfonds voor de landbouw.
 • De piekarbeider wordt beloond volgens het voor hem geldende bruto wettelijk minimumloon.
 • De piekarbeider ontvangt een toeslag van 0,7% van het loon vanwege een gemis aan nabestaandenpensioen. Een piekarbeider bouwt namelijk geen pensioen op.
 • Een piekarbeider ontvangt een toeslag van 20% ter compensatie van vakantiedagen en vakantietoeslag.
 • De regeling piekarbeid is niet mogelijk als de werknemer in de afgelopen 6 maanden al bij u heeft gewerkt of als hij binnen 31 dagen na de regeling piekarbeid weer bij u aan het werk gaat. De 6-maandentermijn geldt niet voor een piekarbeider die aan het einde van het ene kalenderjaar als piekarbeider heeft gewerkt en aan het begin van het volgende kalanderjaar weer als piekarbeider gaat werken.

Seizoenarbeider

 • Maximaal 6 aaneengesloten maanden per kalenderjaar en deze periode kan over de jaarwisseling heen gaan. Binnen deze periode van 6 maanden kunnen meerdere

Arbeidsovereenkomsten worden aangegaan.

 • De tussenpoos tussen twee periodes van seizoenarbeid is minimaal 3 maanden.
 • De seizoenarbeider wordt beloond volgens het voor hem geldende bruto wettelijk minimumloon.
 • De tussenpoos tussen de periode van piekarbeid en die van seizoenarbeid dient minimaal 31 dagen te zijn.
 • Indien de werknemer binnen het kalenderjaar voorafgaand aan het dienstverband als seizoenarbeider ook als piekarbeider heeft gewerkt moet het aantal gewerkte weken als piekarbeider afgetrokken worden van de maximale periode van 6 maanden die de werknemer als seizoenarbeider in dienst kan zijn.
Arbeidsovereenkomst piekarbeider en seizoenarbeider

In het verleden kon u een model arbeidsovereenkomst voor piekarbeiders of seizoenarbeiders downloaden via onze website. In 2020 is de website van Koopman & Co geheel vernieuwd. Sindsdien is het downloaden van arbeidsovereenkomsten niet meer mogelijk.

U kunt deze model-arbeidsovereenkomsten ook downloaden in Loket. U dient hiervoor wel toegang te hebben tot Loket als werkgevergebruiker. Mocht u nog geen toegang hebben tot Loket als werkgevergebruiker dan kunt u een e-mail sturen naar lonen@koopmanenco.nl. In Loket vindt u de model-arbeidsovereenkomsten bij de werkgever onder HRM -> Werkgeversdossier.

Koopman en Co