WOZ

Jaarlijks ontvangt u van uw Gemeente een waardebepaling van de onroerende zaken die u in uw bezit of in gebruik heeft. Deze waarde is niet alleen bepalend voor de heffing van de onroerende zaakbelasting en de waterschapsheffing, maar ook voor de belastingheffing in box 1, in box 3 of bij de schenk- en erfbelasting. Een onjuiste (lees: te hoge) vaststelling kan dus grote gevolgen hebben. Wij zijn u graag van dienst op dit gebied.Bel ons direct!
Salaris online Digitale nieuwsbrief