Echtscheiding

Onze kring van cliënten vormt een afspiegeling van de maatschappij. Ook in onze praktijk komen echtscheidingen dus met enige regelmaat voor. Hierdoor hebben wij een brede ervaring met dit onderwerp en zijn wij goed in staat een rol te spelen bij de ontbinding van uw huwelijk. Uiteindelijk heeft een echtscheiding – los van de emotionele aspecten – financiële en fiscale gevolgen. En dat is onze deskundigheid. Daarbij is het overlegmodel de basis. Natuurlijk zullen er scherpe kantjes zijn, want bij een echtscheiding zijn er louter verliezers. Wij kunnen er, in overleg met ons ter beschikking staande deskundigen, voor zorgen dat de voor alle partijen minst slechte oplossing wordt bereikt.Bel ons direct!
Salaris online Digitale nieuwsbrief