Vraag om schadevergoeding en vermindering boete bij langlopende procedures

Als de behandeling van een bezwaar en/of beroep onredelijk lang duurt, komt u misschien in aanmerking voor een schadevergoeding en vermindering van de boete. Door de schadevergoeding en eventuele vermindering van de boete zullen de kosten van uw procedure lager worden.

De Hoge Raad besliste al dat u recht heeft op een schadevergoeding als de redelijke termijn wordt overschreden. Dit geldt ook als u niet-ontvankelijk bent in uw bezwaar of beroep. Van overschrijding van de redelijke termijn is grofweg sprake als een procedure meer dan 2 jaren in beslag neemt. Een gerechtshof oordeelde dat bij terugwijzing door de rechter naar de Belastingdienst, de procedure weer grofweg 2 jaar mag duren voordat de redelijke termijn is overschreden. Heeft de procedure (ook) betrekking op een boete, dan heeft u ook recht op vermindering van de boete. U heeft ook recht als sprake is van niet-ontvankelijkheid, behalve als het griffierecht niet op tijd betaald is. Maar ook dan zijn er nog mogelijkheden als de rechter (te) lang wacht met niet-ontvankelijkheidverklaring.

Betaalt de Belastingdienst een vastgestelde schadevergoeding niet binnen vier weken aan u uit? Dan heeft u volgens de Hoge Raad ook recht op vergoeding van wettelijke rente over de schadevergoeding.

Neemt u gerust contact met ons op als u hierover vragen heeft. Wij helpen u graag. U bereikt ons via info@koopmanenco.nl of 0223-522344.

Meer nieuws