Verhoging laag btw-tarief van 6% naar 9% per 1 januari 2019

Per 1 januari 2019 wordt het verlaagde btw-tarief verhoogd van 6 naar 9%. Dit heeft tot gevolg dat goederen en diensten die aan particulieren of aan btw-vrijgestelde ondernemers worden verricht, 3% duurder worden. Voor ondernemers die recht hebben op aftrek van de btw, heeft de tariefsverhoging per saldo geen gevolgen.

Welke goederen en diensten?
Het verlaagde btw-tarief geldt onder andere voor de levering van de volgende productcategorieën:

– Voedingsmiddelen en niet-alcoholische dranken;
– Water;
– Agrarische goederen (bijvoorbeeld bloembollen, granen, planten, bloemen)
– Geneesmiddelen en hulpmiddelen;
– Kunst en antiek;
– Boeken en tijdschriften.

Het verlaagde tarief geldt ook voor diensten die nauw met deze goederen verbonden zijn, zoals bijvoorbeeld het op contract telen van bloembollen.
Daarnaast geldt het verlaagde tarief ook voor een aantal andere diensten waaronder:

– Reparaties betreffende fietsen, schoeisel en lederwaren, kleding en huislinnen;
– Kappersdiensten;
– Schilderen en stukadoren van woningen die ouder dan twee jaar zijn;
– Bieden van kampeergelegenheid;
– Logies;
– Cultuur en recreatie;
– Sport, zwembad en sauna;
– Personenvervoer.

Vooruitbetalingen
Als een vooruitbetaling in 2018 wordt ontvangen, is hierop het 6%-tarief van toepassing. Dit geldt ook als het verzenden van de factuur en/of de prestatie in 2019 pas wordt verricht. Let op, moet de presterende ondernemer het factuurstelsel toepassen, dan moet hij bij vooruitbetalingen ook een factuur uitreiken! Om te kunnen spreken van een vooruitbetaling, is het wel vereist dat alle elementen van de toekomstige levering of dienst al bekend zijn op het moment van de vooruitbetaling.

Kasstelsel
Als de ondernemer het kasstelsel toepast, is de btw verschuldigd op het moment waarop de betaling wordt ontvangen. Wordt het bedrag in 2018 ontvangen, dan geldt het 6%-tarief. Voor bedragen die in 2019 worden ontvangen, geldt het 9%-tarief.

Factureringsplicht
De factureringsplicht geldt voor prestaties die verricht worden aan andere ondernemers, voor afstandsverkopen en voor intracommunautaire leveringen. Als de ondernemer onderworpen is aan de factureringsplicht, is het moment waarop de factuur wordt uitgereikt, bepalend voor de toepassing van het 6%-tarief of het 9%-tarief. Het moment waarop de prestatie daadwerkelijk wordt verricht is dus niet relevant.

Meer informatie?
Voor specifieke informatie die betrekking heeft op uw situatie kunt u contact opnemen met Mark Vaas (m.vaas@koopmanenco.nl) of Ron Jimmink (r.jimmink@koopmanenco.nl).

Meer nieuws