Uitdiensttreden Arjen Blaauboer

Onze medewerker Arjen Blaauboer zal per 1 juni 2017 zijn dienstverband met ons kantoor beëindigen.

 

Op 1 juni 1978 trad Arjen bij ons op 18-jarige leeftijd in dienst. In korte tijd werkte hij zich binnen onze loonafdeling op tot volwaardig HRM-adviseur en in 1988 werd hij teamleider van onze HRM-afdeling. In deze functie heeft hij de afdeling met grote betrokkenheid en bevlogenheid jarenlang geleid. Eind maart 2015 is Arjen betrokken geweest bij een ongeval. Als gevolg daarvan is zijn gehoor beschadigd. Geruime tijd hebben wij en hij gehoopt dat de gevolgen van het ongeval van tijdelijke aard zouden zijn, maar een ernstige vorm van tinnitus/oorsuizen heeft ertoe geleid dat op normale manier functioneren binnen ons kantoor niet meer mogelijk is. Met als gevolg dus zijn afscheid deze maand.

 

In de achterliggende twee jaren zijn de taken die Arjen binnen ons kantoor uitvoerde op voortvarende wijze overgenomen door zijn HRM-collega’s. Wij verwachten, door de lange periode van Arjens ziekte, dat het afscheid geen grote verandering zal betekenen in de dienstverlening van ons kantoor. Wanneer u dat, in tegenstelling tot onze verwachtingen, anders ervaart, dan vernemen wij dat graag van u.

 

Arjens afscheid is natuurlijk wel een grote verandering voor ons binnen Koopman & Co. Wanneer iemand bijna 39 jaar (!) zijn ziel en zaligheid aan ons kantoor geeft, dan betekent dat, wanneer dat eindigt, nogal wat. Gezien Arjens medische beperking is het niet mogelijk hem de uitgebreide afscheidsreceptie aan te bieden die hem feitelijk wel toekomt. Maar, binnen de kantoorkring zullen we zeker op gepaste wijze aandacht geven aan zijn niet geringe verdiensten voor ons kantoor!