Toepassing BTW-nultarief voor zeeschepen met ingang van 2019 ingeperkt

De hierna beschreven wetswijziging raakt u als u leveringen of diensten verricht/afneemt aan zeeschepen en als u zeeschepen koopt of verkoopt.

De toepassing van het BTW-nultarief op de levering en bevoorrading van, alsmede diensten aan zeeschepen, wordt met ingang van 1 januari 2019 ingeperkt.

Per 1 januari 2019 geldt de toepassing van het BTW-nultarief slechts indien zeeschepen voor tenminste 70% daadwerkelijk worden gebruikt voor de vaart op volle zee (buiten de 12 mijlszone). In de huidige formulering wordt bij de toepassing van het nultarief niet de eis gesteld dat de zeeschepen ook daadwerkelijk worden gebruikt voor de vaart op volle zee.

Schepen voor de kustvisserij hoeven volgens de nieuwe wettekst niet aan het bovenstaande te voldoen, dus het BTW-nultarief blijft op deze schepen onveranderd van toepassing. De levering van proviand aan schepen voor de kustvisserij blijft voorts uitgezonderd van de toepassing het BTW-nultarief.

De IJsselmeervissers komen –ook als zij zeewaardige schepen hebben– vanaf 1 januari 2019 niet meer voor toepassing van het nultarief in aanmerking aangezien hun schepen in beginsel niet als ‘schepen voor de kustvisserij’ kunnen worden aangemerkt.

De Staatssecretaris van Financiën komt binnenkort met een besluit waarin een toelichting wordt gegeven op de regeling BTW-nultarief voor zeeschepen, zoals die vanaf 1 januari 2019 zal gelden.
Naar verwachting staat daarin meer over de praktische kanten van de wijziging, zoals hoe moet worden aangetoond/vastgelegd dat het schip voor tenminste 70% daadwerkelijk wordt gebruikt voor de vaart op volle zee.

Als hier meer over bekend is, volgt nader bericht. Indien u vragen heeft over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met uw contactpersoon of met Mark Vaas (m.vaas@koopmanenco.nl)

Meer nieuws