Subsidie Samenwerkingsprojecten wetenschap en visserij open op 3 april

Wij attenderen u graag op onderstaande subsidie. Voor meer informatie en hulp bij de aanvraag kunt u contact opnemen met één van onze medewerkers.

Vissers, visserijorganisaties, ANBI’s, (semi)overheden of samenwerkingsverbanden hiervan kunnen vanaf 3 april 2017 de subsidie Samenwerkingsprojecten wetenschap en visserij aanvragen. Deze subsidie is bedoeld om vissers te helpen kennis op te doen om hun bedrijfsvoering te verduurzamen.

Met het samenwerkingsproject zet u kennissystemen (netwerken, partnerschapovereenkomsten of verenigingen) op en verricht u activiteiten binnen deze nieuwe of bestaande kennissystemen (zoals kennisontwikkeling en kennisdeling). Een wetenschappelijke organisatie moet een actieve rol hebben binnen het project.

Hoeveel subsidie
Voor deze subsidie is € 1.600.000 beschikbaar. Het maximale subsidiepercentage is afhankelijk van de grootte en het type van uw organisatie en het soort project. Het subsidiepercentage is maximaal 100%. Per samenwerkingsproject ontvangt u maximaal € 1.000.000.

Aanvragen
U kunt de subsidie Samenwerkingsprojecten wetenschap en visserij aanvragen van 3 april tot en met 12 juni 2017, 17.00 uur. Na de sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om aanvullingen of wijzigingen door te geven. Het gaat hierbij om informatie die van invloed kan zijn op de inhoud van het project.

Projecten met de hoogste rangschikking
Deze subsidie is een tenderregeling. Alle aanvragen die op tijd zijn ingediend, concurreren met elkaar voor het beschikbare budget. Met vooraf opgestelde selectiecriteria rangschikken we de ingediende projecten. Hierbij kijken we of uw project voldoet aan de doelstelling van deze subsidie. Het budget gaat naar de projecten met de hoogste rangschikking.

De subsidie wordt gefinancierd uit het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV).

Bron: Rijksdienst voor ondernemend Nederland