Subsidie aanvragen voor Research & Development

Van 11 juni tot en met 10 september kan er MIT-subsidie worden aangevraagd voor Research & Development-samenwerkingsprojecten (40% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 350.000). Hiervoor heeft de provincie Noord-Holland € 4.032.000 beschikbaar. De subsidie is onderdeel van de regeling Mkb Innovatiestimulering Regio’s en Topsectoren (MIT). De doelgroep voor deze subsidie bestaat uit samenwerkingsverbanden van 2 of meer MKB-ondernemingen, waarvan in ieder geval 1 onderneming een vestiging in Noord-Holland heeft waar bedrijfsactiviteiten plaatsvinden.
De provincie geeft subsidie voor het uitvoeren van een Research & Development samenwerkingsproject dat bestaat uit industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling of een combinatie hiervan.

Voor meer informatie over deze en andere subsidies kunt u contact opnemen met onze subsidie-specialist Maurits van Zanten (m.vanzanten@koopmanenco.nl)

Meer nieuws