Nieuw: Scholingsvouchers voor open teelten

Graag wijzen wij u op de mogelijkheid een scholingsvoucher aan te vragen voor werknemers in de sector Open Teelten. Voor meer informatie en hulp bij de aanvraag kunt u contact opnemen met onze medewerker Maurits van Zanten.

De sector Open Teelten (bloembollenteelt, landbouw, tuinbouw en boomkwekerij) vindt het belangrijk dat werknemers zich constant ontwikkelen. Om deze reden zijn per 1 januari 2017 scholingsvouchers beschikbaar voor werknemers in de sector Open Teelten.

Inhoud van de regeling
Van de financiële vergoeding die je ontvangt van het fonds Colland Arbeidsmarkt kun je een cursus of opleiding volgen naast je huidige werk in de sector Open Teelten. Het gaat hier om het aanleren van nieuwe vaardigheden en/of technieken, waardoor je in de toekomst ook geschikt bent voor andere werkzaamheden of een toekomstige functie.

Premie en vergoedingen
Met een scholingsvoucher ontvang je een eenmalig budget van maximaal € 1.500 Dit bedrag is afkomstig van het fonds Colland Arbeidsmarkt. Wanneer je dit budget niet compleet hebt verbruikt na afloop van de cursus of opleiding, blijft het resterende bedrag voor je gereserveerd staan. Hierdoor kun je het in de toekomst nog aan andere werkgerichte scholing besteden.

Voor wie?
De voorwaarden* voor het ontvangen van de subsidie zijn als volgt:

• Je bent werknemer volgens de cao Open Teelten;
• Als je werkloos bent, ben je dat niet langer dan 6 maanden op het moment van subsidieaanvraag;
• Je (voormalig) werkgever heeft premie voor je afgedragen aan het fonds Colland Arbeidsmarkt.

Je komt niet in aanmerking voor een scholingsvoucher in de volgende gevallen:

• De scholing is op verzoek van de werkgever;
• De scholing is gericht op bestaande taken in de huidige functie;
• De scholing is niet arbeidsgericht.

*Kijk voor de volledige voorwaarden en inhoud van de regeling in de brochure en het reglement cao Colland.

Bron: http://www.collandarbeidsmarkt.nl