Indeling uitzendbedrijf in andere sector met mogelijk lagere premies

De premies werknemersverzekeringen die een werkgever verschuldigd is, hangen mede af van de sectorindeling. De kans bestaat dat u als uitzendwerkgever in een andere sector kan worden ingedeeld. Dit kan een besparing betekenen voor de werknemerspremies.

Per 25 mei 2017 is de regelgeving ten aanzien van de sectorindeling gewijzigd. Naar aanleiding van deze wijziging heeft de Belastingdienst nieuw aangemelde bedrijven die werknemers uitzenden of detacheren automatisch in sector 52 (Uitzendbedrijven) ingedeeld. Door de indeling in sector 52 is een werkgever mogelijk een hoge sectorpremie voor de WW verschuldigd. Een rechter besliste dat dit discriminatoir is. Ook nieuw aangemelde werkgevers moeten in een vaksector kunnen worden ingedeeld. Indeling in een vaksector betekent vaak een lagere WW-premie.

Overigens komen vanaf 2020 alle uitzendbedrijven alsnog in sector 52.

De hoogte van de WW-premie wordt na de inwerkingtreding van de Wet Arbeidsmarkt in balans per 1 januari 2020 ook niet meer bepaald door de sectorindeling, De sectorindeling blijft echter nog wel van belang voor de premie WGA en ZW van kleine en middelgrote werkgevers. Een onjuiste sectorindeling kan daarmee jarenlang extra kosten aan premies werknemersverzekeringen betekenen. 

Heeft u nadere vragen over dit onderwerp, neem dan contact op met uw contactpersoon.

Meer nieuws