Geen teruggaaf btw oninbare debiteuren bij te laat terugvragen

Als een aantal van uw debiteuren slecht of niet (geheel) betalen, kunt u de btw (deels) terugvragen. U moet dit echter wel op tijd doen. De Hoge Raad oordeelde onlangs dat de Belastingdienst een teruggaaf btw oninbare debiteuren mag weigeren als hier niet op tijd om gevraagd is.

Beoordeel daarom of en wanneer u moet verzoeken om teruggaaf btw oninbare debiteuren. Als vaststaat dat uw debiteur de factuur niet meer (geheel) betaalt, heeft u recht op (gedeeltelijke) btw-teruggaaf. Is de factuur één jaar na het verstrijken van de betalingstermijn nog niet (geheel) betaald, dan heeft u op dat moment ook recht op (gedeeltelijke) btw-teruggaaf.

Voor facturen waarvan de betalingstermijn verstreken is vóór 1 januari 2017 is dat anders en ontstond, bij niet (geheel) betalen, het recht op (gedeeltelijke) btw-teruggaaf op 1 januari 2018. Stond van deze facturen echter al eerder vast dat de facturen niet (geheel) betaald zouden worden, dan kon u niet wachten tot 1 januari 2018. U moest dan op dat eerdere moment al de btw terugvragen.

Vraagt u de btw te laat terug, dan loopt u het risico dat de Belastingdienst uw teruggave btw weigert. Een aantal rechters besliste al dat de Belastingdienst dit mag als u te laat bent. Uit het arrest van de Hoge Raad kan worden afgeleid dat dit oordeel van deze rechters wordt bevestigd. Een verzoek tot teruggaaf btw moet uiterlijk gedaan worden op het moment waarop duidelijk is dat de vordering niet betaald wordt. Het is daarom noodzakelijk tijdig in uw reguliere btw-aangifte om teruggaaf btw oninbare debiteuren te verzoeken.

Neemt u gerust contact met ons op als u hierover vragen heeft. Wij helpen u graag. U bereikt ons via info@koopmanenco.nl of 0223-522344.

Meer nieuws