Gecombineerde opgave 2018

Vanaf 1 maart tot en met 15 mei 2018 is het mogelijk om de gecombineerde opgave 2018 in te dienen.

Zoals u van ons gewend bent helpen wij u hierbij graag met raad en daad.

 

Ten opzichte van eerdere jaren zijn er enkele zaken gewijzigd. Hieronder de belangrijkste wijzigingen.

 

Wijzigingen 2018

 

Extra betaling Jonge Landbouwers 2018

Als jonge landbouwer kunt u, over maximaal 90 betalingsrechten, gedurende 5 jaar vanaf de eerste aanvraag, een extra betaling ontvangen. Tot vorig jaar kon deze periode van 5 jaar verminderd worden met het aantal jaren dat u voor 2015 al ‘blokkerende zeggenschap’ had. Dit is in de regeling die vanaf 2018 geldt niet meer het geval. Dus, heeft u de eerste aanvraag voor de extra betaling Jonge Landbouwers in 2015 ingediend? En voldoet u nog steeds aan de voorwaarden? Dan heeft u in 2018 en 2019 gewoon recht op de extra betaling.

 

Vergroeningseisen 2018

Vraagt u uitbetaling van betalingsrechten aan? Dan kunt u naast de basisbetaling ook een vergroeningsbetaling krijgen. Deze vergroeningsbetaling ontvangt u per hectare als u voldoet aan de vergroeningseisen. De vergroeningseisen zijn een verplichting voor iedereen die de volledige basisbetaling wil ontvangen. De vergroeningseisen voor 2018 zijn:

–         Er dient sprake te zijn van gewasdiversificatie op bouwland

–         Voldoen aan de voorwaarden in het kader van ecologisch aandachtsgebied (EA) op bouwland (aangepaste voorwaarden in 2018!)

–         Voldoen aan de voorwaarden in het kader van behoud van blijvend grasland en kwetsbaar blijvend grasland (Natura 2000 gebieden)

In bepaalde situaties bent u vrijgesteld van de eisen voor gewasdiversificatie en/of het ecologisch aandachtsgebied.

Zoals hierboven vermeld: wij helpen u graag bij het indienen van uw Gecombineerde Opgave.

Wilt u meer informatie en er zeker van zijn dat uw opgave correct en tijdig wordt verzonden, neem dan contact met ons op.

Meer nieuws