DGA-taks 2022: max € 500.000 onbelast lenen?

In de aanbiedingsbrief van minister Hoekstra bij het Belastingplan 2019 wordt aangegeven dat na 1 januari 2022 een DGA nog maar € 500.000 onbelast lenen mag van zijn bv. Alle schuldvorderingen boven dit half miljoen worden vanaf die datum belast in box 2, dus als inkomen uit aanmerkelijk belang. Voor bestaande eigenwoningschulden zal een overgangsmaatregel worden getroffen.

Momenteel is nog niet duidelijk hoe het wetsvoorstel er precies uitziet. In de loop van 2019 zal het definitieve wetsvoorstel worden gepresenteerd. Mocht de invoeringsdatum van 2022 gehanteerd blijven, heeft u tot dan de tijd om actie te ondernemen.

Heeft u nadere vragen over de gevolgen hiervan, neem dan contact op met uw contactpersoon.

Bron: https://www.sra.nl/NieuwsById?id=CA605DE5D33E4423990FF6ED94A7558F&officeid=017301

 

Meer nieuws