Dga niet zonder meer verzekerd voor werknemersverzekeringen bij werkzaamheden via managementovereenkomst

Als uw werkmaatschappij meerdere aandeelhouders heeft die werkzaamheden voor de werkmaatschappij verrichten, is de kans groot dat de Belastingdienst stelt dat de aandeelhouders verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. Werken deze aandeelhouders onder een managementovereenkomst tussen de holding(s) en de werkmaatschappij, dan is dit niet altijd terecht.

Voor de beoordeling of uw (indirecte) aandeelhouders wel of niet verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen is van belang of de werkrelatie tussen de aandeelhouder en de werkmaatschappij een dienstbetrekking is. Ook als met een managementovereenkomst wordt gewerkt (en geen arbeidsovereenkomst is beoogd), merkt de Belastingdienst deze arbeidsrelatie vaak als dienstbetrekking aan. Diverse rechters bepaalden al dat dit niet altijd terecht is.

Als er geen dienstbetrekking is, dan is de (indirecte) aandeelhouder ook niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Laat daarom aan de hand van al uw feiten en omstandigheden beoordelen of het voor de Belastingdienst lastig is om een dienstbetrekking aannemelijk te maken. Is er geen dienstbetrekking en bent u daarom ten onrechte als verzekerd aangemerkt? Dan kunt u daar bezwaar tegen maken.

Neemt u gerust contact met ons op als u hierover vragen heeft. Wij helpen u graag. U bereikt ons via info@koopmanenco.nl of 0223-522344.

Meer nieuws