Controleer uw WOZ-waarde goed!

Van de gemeente waarin u woonachtig bent of waarin u uw onderneming drijft ontvangt u binnenkort
(of heeft u inmiddels ontvangen) een aanslag Gemeentelijke Heffingen over het jaar 2019.

Deze aanslag dient tevens als WOZ-beschikking. De vermelde WOZ-waarde is bepalend voor de heffing van Onroerende Zaakbelasting (OZB), Waterschapsbelasting, Inkomstenbelasting en, indien van toepassing, Erfbelasting. Daarnaast kan de WOZ-waarde gevolgen hebben voor de winst van uw onderneming door een beperking van de mogelijkheid om af te schrijven op bedrijfsgebouwen.
Een en ander is voor ons reden om u nadrukkelijk op deze aanslag en de daarin begrepen WOZ-beschikking te wijzen. Het is van groot belang deze aanslag en de daarin opgenomen waarden goed te controleren.

Aanslag inleveren
Wanneer u wilt dat wij de aanslag voor u controleren, dan verzoeken wij u de aanslag bij ons aan te leveren. Wij zullen in dat geval in eerste instantie pro forma bezwaar maken tegen de aanslag en een kopie van het taxatieverslag waarop de waarde is gebaseerd opvragen. Na ontvangst van het taxatieverslag zullen wij beoordelen of doorzetten van het bezwaarschrift zinvol is. Indien u zelf van mening bent dat de WOZ-waarde onjuist is, wilt u dan bij het inleveren van de aanslag aangeven waarom u dat vindt?
Het is overigens mogelijk om de WOZ-waarde van uw woning te vergelijken met die van (bijvoorbeeld) uw buren. Met behulp van de website www.wozwaardeloket.nl kunnen voor een groot aantal gemeenten de WOZ-waarden van woningen (niet van bedrijfspanden) worden opgevraagd.

Machtiging en kostenvergoeding
Voor het maken van het bezwaar is het noodzakelijk dat u ons daar expliciet voor machtigt, anders neemt de gemeente het bezwaarschrift niet in behandeling. Wilt u, als u ons de aanslag toezendt of deze bij ons afgeeft, tevens een machtiging invullen en ondertekenen?
Wanneer de gemeente tegemoetkomt aan het door ons ingediende bezwaar, dan ontvangt u (bij een gemiddelde zaak) een kostenvergoeding van de gemeente van € 254,00.

Geen uitstel van betaling
Uitstel van betaling wordt door de gemeente niet verleend. Let u derhalve op de betalingstermijnen die op het biljet staan aangegeven.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mark Vaas (m.vaas@koopmanenco.nl)

Meer nieuws