Agrarisch nieuws 2017

Afgelopen woensdag hebben wij een mailing verzonden naar onze agrarische werkgevers. De volgende onderwerpen zijn in deze mailing aan bod gekomen:

 

– Lonen cao Open Teelten 2017;

– Wettelijk minimumloon;

– Lage inkomensvoordeel en minimumjeugdloon-voordeel;

– Cafetariaregeling;

– Inhouden van kosten voor huisvesting en zorgverzekering;

– Reiskosten woon-werk-verkeer;

– Scholingsvouchers en T-rijbewijs BOL-stagiair.

 

Mocht u vragen hebben over één of meerdere onderwerpen dan kunt u contact opnemen met onze afdeling salarisadministratie op telefoonnummer 0223-522344 of het e-mailadres lonen@koopmanenco.nl.