AFSCHEID HANS ELLING – kadotip

AFSCHEID HANS ELLING

Op 21 april 2018 staan wij tijdens een receptie in Bloemenlust te Breezand stil bij de jarenlange Koopman & Co-carrière van Hans Elling.

Op 4 september 1972 kwam Hans Elling (17 jaar) als aankomend assistent-accountant in dienst bij Koopman & Co. Nu, na ruim 45 jaar, waarvan 33 jaar als maat en vennoot, en inmiddels 62 lentes jong, neemt hij afscheid van Koopman & Co. Na op 31 december 2015 uit de maatschap te zijn getreden neemt hij per 1 mei 2018 afscheid van “zijn” klanten en ons kantoor.

Al die jaren heeft hij met veel inzet en plezier de belangen van u en Koopman & Co op velerlei gebied behartigd. Gelukkig stelt hij zijn kennis en ervaring ook na zijn afscheid nog als adviseur aan ons kantoor ter beschikking.

Bij een dergelijk afscheid komt het voor dat mensen hun waardering willen uitdrukken in een kado.

Hans heeft aangegeven dat hij zijn afscheid wil aangrijpen om aandacht te vragen voor een tweetal projecten.

Mocht u Hans Elling een kado willen geven dan zou hij graag een gift willen doen aan enerzijds de Stichting Mirembe ter ondersteuning van het “SEECHILD-project” ten behoeve van lichamelijk en geestelijk gehandicapte kinderen in de sloppenwijken van Kampala Oeganda en anderzijds de stichting Pelgrimsvrienden van Sint Jacob ter ondersteuning van het project “Pelgrimeren voor de jeugd”.

Wanneer u wilt bijdragen, kunt u uw gift overmaken op NL71 BUNQ 2206 2581 61

t.n.v. Hans Elling o.v.v. “Inzake afscheid Koopman & Co”.

Tevens bestaat de mogelijkheid om op de receptie een enveloppe met inhoud t.b.v. de genoemde doelen te deponeren.

Meer nieuws