Afschaffing verlaagd BTW-tarief op diensten aan agrariërs

Zoals u ongetwijfeld wel heeft vernomen is met ingang van 1 januari 2018 het verlaagde BTW-tarief op diensten aan agrariërs afgeschaft.

 

Het verlaagde BTW-tarief was van toepassing op de volgende diensten aan landbouwers, veehouders, tuinbouwers en bosbouwers:

 

  1. de diensten door agrarische loonbedrijven;
  2. de diensten door fokinstellingen, instellingen voor keuring en onderzoek en instellingen voor kunstmatige inseminatie, embryotransplantatie daaronder begrepen;
  3. de diensten door boekhoud- en belastingadviesbureaus;
  4. het bewaren, drogen, koelen, ontsmetten, schonen, sorteren en verpakken van goederen welke de in de aanhef bedoelde personen in hun vermelde hoedanigheid hebben voortgebracht of geteeld, alsmede het vervoer van die goederen naar veilingen.

 

Degenen die bovengenoemde diensten verrichten, moeten met ingang van 1 januari 2018 het algemene BTW-tarief van 21% in rekening brengen. Diensten die zijn verricht en afgerond in 2017 dienen nog met 6% BTW gefactureerd te worden.

 

Enkele voorbeelden van diensten die met ingang van 1 januari 2018 vallen onder het algemene BTW-tarief van 21% zijn:

 

  • vervoer van bloembollen naar de veiling;
  • agrarisch loonwerk (ook wanneer dit door zzp’ers wordt verricht);
  • koelen, bewaren, drogen, ontsmetten, sorteren en verpakken van bloembollen;
  • boekhoudkundige en fiscale dienstverlening.

 

Contractteelt in bijvoorbeeld de bloembollensector blijft onder het verlaagde BTW-tarief van 6% vallen, aangezien dit valt onder ‘het in opdracht opkweken van planten, groenten en dergelijke.’ Volgens een besluit van de Staatssecretaris van Financiën is dit belast naar het verlaagde tarief van 6%.

 

Houdt u er dus rekening mee dat u op bovengenoemde diensten het 21%-tarief factureert.

 

Wanneer u ten onrechte het verlaagde BTW-tarief factureert, kan de Belastingdienst u verplichten toch het algemene tarief af te dragen, waardoor u een financieel nadeel lijdt.

 

De ontvanger van uw factuur kan, wanneer deze ondernemer is voor de BTW, de gefactureerde BTW aftrekken als voorbelasting in zijn aangifte omzetbelasting. Per saldo lijdt deze dus geen nadeel.

 

Als u vragen heeft over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Mark Vaas (m.vaas@koopmanenco.nl).