Controleopdrachten

Koopman & Co richt zich met name op het midden- en kleinbedrijf. Het komt voor dat relaties doorgroeien en op enig moment kwalificeren als ‘middelgrote onderneming’ of ‘grote onderneming’. Bij deze ondernemingen worden uitgebreide eisen gesteld aan de controle van de samengestelde jaarcijfers. Daarnaast kan controle van een jaarrekening vereist zijn op grond van regelgeving binnen een branche. In verband daarmee hebben wij met een aantal collegakantoren Audit Service Holland (ASH) opgericht. Deze organisatie beschikt over de voor de controle vereiste vergunning en over specialisten die deskundig zijn op controlegebied. ASH verricht zowel controlerende werkzaamheden voor relaties van Koopman & Co als voor andere organisaties. ASH richt zich puur op de controle van de jaarrekening en het afgeven van de vereiste verklaring. Op deze wijze is er een goede scheiding van controle en advies.

Door ons samenwerkingsverband met ASH behoren ook de wettelijke en vrijwillige controles indirect tot ons dienstenpakket.Bel ons direct!
Salaris online Digitale nieuwsbrief