Controleopdrachten

Koopman & Co richt zich met name op het midden- en kleinbedrijf. Als een relatie doorgroeit tot een ‘middelgrote’ of ‘grote’ onderneming is deze onderneming wettelijk verplicht om de samengestelde jaarrekening te laten controleren door een accountant die bevoegd is tot het uitvoeren van een dergelijke wettelijke controle. Daarnaast kan controle of beoordeling van een jaarrekening vereist zijn op grond van regelgeving binnen een branche. Deze opdrachten worden respectievelijk vrijwillige controle-opdrachten en beoordelingsopdrachten genoemd. Een wettelijke controle moet worden uitgevoerd door een accountant die in het bezit is van een door de Autoriteit Financiële Markten afgegeven vergunning. Aan het verkrijgen en in stand houden van deze vergunning zijn zeer veel eisen verbonden. Tevens dient de controlerend accountant onafhankelijk te zijn van de samenstellend accountant en is het uitvoeren van een controle-opdracht specialistisch werk. Werk dat niet geheel past in onze filosofie en strategie.

Voor de uitvoering van controle- en beoordelingsopdrachten zijn wij daarom een samenwerkingsverband met Auren Audit & Assurance BV aangegaan. Deze organisatie beschikt over de vereiste vergunning en is naar onze mening ‘klein genoeg’ voor korte lijnen en persoonlijk contact en ‘groot genoeg’ om over de juiste specialisten en deskundigheid op controlegebied te beschikken.

Door ons samenwerkingsverband met Auren Audit & Assurance BV behoren ook controle-opdrachten indirect tot ons dienstenpakket.Bel ons direct!
Salaris online Digitale nieuwsbrief