Overige regelingen en tegemoetkomingen

Hierboven staan slechts enkele mogelijkheden genoemd van fiscale tegemoetkomingen en subsidieregelingen. Er is een veelheid aan mogelijkheden. Middels een gesprek kunnen wij een beoordeling doen of er mogelijkheden voor u zijn. Daarbij laten wij ons ondersteunen door gespecialiseerde partners op subsidiegebied, zodat al uw mogelijkheden belicht worden.Bel ons direct!
Salaris online Digitale nieuwsbrief