Salarisadministratie

Wij kunnen de gehele salarisadministratie voor u verzorgen.
Salarisadministratie is namelijk werk voor specialisten. U hoeft alleen periodiek de mutaties bij ons aan leveren. Wij controleren en verwerken deze conform de actuele wet- en regelgeving en de specifieke brancheregelingen. U ontvangt van ons periodiek de salarisspecificaties voor uw werknemers en eventueel een betalingsbestand. Daarnaast verzorgen wij de aangifte loonheffingen, het aanleveren van de pensioengegevens, het controleren van de nota’s en het verwerken van loonkostensubsidies. Aan het einde van het jaar ontvangen uw werknemers van ons een complete jaaropgave. Uw salarisadministratie wordt correct, tijdig en betrouwbaar geregeld.Bel ons direct!
Salaris online Digitale nieuwsbrief