Arbeidsvoorwaarden en CAO’s

Bij ons kunt u terecht voor advies en uitleg over specifieke arbeidsvoorwaarden zoals vakantiedagen, studiekosten, leaseauto, overwerkvergoedingen etc. Tevens kunnen wij voor u een bedrijfsregeling op maat opstellen zoals een ziekteverzuimregeling, leaseautoregeling of een volledige arbeidsvoorwaardenregeling.
Wij bekijken voor u of er een CAO van toepassing is op uw bedrijf en welke consequenties dit heeft voor uw arbeidsvoorwaarden. Tevens geven wij u uitleg over specifieke voorwaarden die in de CAO zijn opgenomen.Bel ons direct!
Salaris online Digitale nieuwsbrief