HRM/Personeelsadministratie

Naast de HRM-werkzaamheden verrichten de medewerkers van deze afdeling werkzaamheden die gericht zijn op de salarisadministratie. U vindt bij ons alles op het gebied van de personeelsadministratie in de ruimste zin des woords.



Bel ons direct!
Salaris online Digitale nieuwsbrief