Ondernemingsplannen

Wilt u een onderneming starten? Of heeft u uitbreidingsplannen? Dan is het van groot belang dat op de juiste wijze wordt doorgerekend waar u aan begint. Wat is uw plan? Wat wordt uw investering? Hoe gaat de financiering eruit zien? Welke exploitatieresultaten zijn te verwachten? Kunt u voldoen aan de rente- en aflossingsverplichtingen? Hoe staat u er over een aantal jaren voor? In overleg met u stellen wij een ondernemersplan op waarin de diverse vragen op overzichtelijke wijze worden beantwoord. Overzichtelijk voor u en uw financier, zodat in gezamenlijk overleg de juiste keuzes gemaakt kunnen worden.Bel ons direct!
Salaris online Digitale nieuwsbrief