Verzorgen fiscale aangiften

Binnen deze afdeling worden alle aangiften inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen, vennootschapsbelasting, erf- en schenkbelasting verzorgd. In de maanden februari en maart is het hooitijd voor de medewerkers van de aangiftepraktijk. Vóór 1 april moeten zeer veel (voornamelijk particuliere) aangiften worden ingediend. De medewerkers van de aangiftepraktijk controleren alle inkomende aanslagen en bij afwijkingen maken zij bezwaar. Aangezien de Toeslagen (Zorgtoeslag, Kindgebonden Budget, Huurtoeslag en Kinderopvangtoeslag) samenhangen met de berekening belastbaar inkomen, worden ook de toeslagaanvragen en de controle van de toeslagbeschikkingen hier gedaan.

Verder worden op deze afdeling werkzaamheden verricht met betrekking tot de Kinderbijslag en de Wet Studiefinanciering.

Maurits van Zanten, die leiding geeft aan de aangiftepraktijk, is tevens verantwoordelijk voor de werkzaamheden die betrekking hebben op subsidies en subsidiabele fiscale regelingen. U kunt hierbij denken aan:
Subsidie voor zonnepanelen
Subsidie Jonge Landbouwers
• Energie-Investeringsaftrek (EIA)
• Milieu-Investeringsaftrek (MIA)
• Willekeurige afschrijvingen milieu-investeringen (VAMIL)Bel ons direct!
Salaris online Digitale nieuwsbrief